ТВ предавания

Звездно – Планета ТВ (26.01.2015)

 

Автограф – Планета ТВ (10.2013)

 

Споделено с Камелия – TV7 (02.05.2011)

 

Открит микрофон – Signal.bg (02.02.2011)